Aktiviteter från övriga orter

Bollnäs

OKTOBER

Tisdag 7/10 kl. 18 – Modern cancervård. Per Fessé, regionens cancersamordnare och forskare föreläser.

Lokal: ABF Bollnäs, rum Malala

Anmälan senast 7/10 till Ulla Björk 070-313 55 84 

Söderhamn

Tack alla som deltagit i vårt program under våren 2022