Aktiviteter från övriga orter

Bollnäs

Planering pågår

Söderhamn

APRIL

Onsdag 6/4 kl. 18. Per Fessé om Nyheter inom cancervården och strålning.
Anmälan till Kerstin Lindy-Gustavsson senast 3/4,
kerstin.lindy-gustavsson@hotmail.com eller 070-350 00 11