Aktiviteter i Gävle 

Planering inför hösten pågår!

 

OBS! Anmäl dig till aktiviteterna i Gävle på:

Lena Öberg eller Maja Hemström eller Astrid Forslund (ej för promenaderna)