Aktiviteter i Hudiksvall

SEPTEMBER

Onsdag 14/9 kl. 18 berättar Lars Börje Hellberg om sin cancerresa (prostata). Intressant att höra hur lika och olika våra resor är!

Vi erbjuder fika (20 kr) och samtal från kl. 17
Lokal: Funktionsrätts Lokal, Stengatan 5, Hudik
OBS!
Anmälan senast måndag samma vecka till Åsa Nordin sms 070-394 94 05,  mejl asa.nordin54@gmail.com
Välkommen!

OKTOBER

Onsdag 12/10 kl. 18 kommer Kerstin Stake-Nilsson. Tema: 7 meter tarm, hur fungerar det och vad händer?

Vi erbjuder fika (20 kr)  och samtal från kl. 17
Lokal: Funktionsrätts Lokal, Stengatan 5, Hudik
OBS!
Anmälan senast måndag samma vecka till Åsa Nordin sms 070-394 94 05,  mejl asa.nordin54@gmail.com
Välkommen!

Onsdag 26/10 kl. 18 Snack-Café, Värdar Prostataföreningen.
Anmälan till Lars-Börje Hellberg: hellberglarsborje@gmail.com, 070-373 71 88
Välkommen!

 

 

NOVEMBER

Onsdag 16/11 kl. 18  Modern Cancervård, Per Fessé, cancersamordnare och forskare i vår region, föreläser om ny cancerforskning och tarmscreening.

Vi erbjuder fika (20 kr) och samtal från kl. 17
Lokal: Funktionsrätts Lokal, Stengatan 5, Hudik
OBS!
Anmälan senast måndag samma vecka till Åsa Nordin sms 070-394 94 05,  mejl asa.nordin54@gmail.com
Välkommen!

DECEMBER

Onsdag 7/12 kl. 18 har vi en liten JULFEST med underhållning.

Lokal: Funktionsrätts Lokal, Stengatan 5, Hudik
OBS! Anmälan senast måndag samma vecka till Åsa Nordin sms 070-394 94 05,  mejl asa.nordin54@gmail.com
Välkommen!

Välkommen till våra intressanta träffar!