Aktiviteter i Hudiksvall

FEBRUARI

Torsdag 10/2 kl. 18 är det Snack-Café, för män med tankar kring sin cancer. Prostataföreningen står som värdar. 
Fika 20 kr. OBS! Lokal: Spiltan, Brunnsgatan 8, Hudiksvall

OBS! Anmälan senast tisdag till Lars Börje Hellberg, sms/mobil 070-373 71 88, mejl hellberglarsborje@gmail.com


INSTÄLLT. Onsdag 16/2 kl. 18. Lokalen har stängts pga corona. Besöket av Patientnämnden och Vårdvägvisare flyttat till onsdag 20/4

 

MARS

Onsdag 16/3 kl. 18 kommer Per Fessé och pratar om sin forskning kring strålning. Anmäl gärna vilken cancersort Du har så kan han förbereda specifikt.
Vi öppnar för fika från kl. 17 (20 kr). Lokal: Funktionsrätts Lokal, Stengatan 5, Hudiksvall

OBS! Anmälan senast måndag till Åsa Nordin sms 070-394 94 05,  mejl asa.nordin54@gmail.com

APRIL

Torsdag 14/4 kl. 18 är det Snack-Café, där Prostataföreningen står som värdar. Öppet för alla med cancerdiagnos och närstående.
Fika 20 kr. Lokal: Funktionsrätts Lokal, Stengatan 5, Hudiksvall

OBS! Anmälan senast tisdag till Lars Börje Hellberg, sms/mobil 070-373 71 88, mejl hellberglarsborje@gmail.com

 

Onsdag 20/4 kl. 18 får vi besök av Patientnämnden och Vårdvägvisaren som berättar om sina arbeten. 
Till Patientnämnden vänder Du dig om du har synpunkter på sjukvården och Folktandvården i Gävleborg.
Vi öppnar för fika från kl. 17 (20 kr). Lokal: Funktionsrätts Lokal, Stengatan 5, Hudiksvall

OBS! Anmälan senast måndag till Åsa Nordin sms 070-394 94 05,  mejl asa.nordin54@gmail.com