För närvarande består Ljuspunkten av fem olika patientföreningar:

Tider och program samt aktuell lokal finns i lösblad och på Ljuspunktens Facebook sida samt Ljuspunktens hemsida.